TRANSMISIUNE LIVE

DESPRE EVENIMENT

Asociația Centrul de Resurse pentru Cetățenie Activă (CRCA) în parteneriat cu FARMACIA SOCIALĂ are plăcerea de a vă invita la masa rotundă cu tema „Managementul resurselor și al valorii în întreprinderile sociale auto-sustenabile”  care va avea loc în data de 19 ianuarie 2022, ora 11:00 la sala Europa, etaj 1, Grand Hotel, str. Piața Victoriei nr. 28-30, Târgu Mureș. Această masă rotundă este organizată cu sprijinul partenerului național Ingenius Hub și al partenerului local, Farmacia Socială.


Acțiunea se înscrie într-un ciclu de mese rotunde „Drumul spre o economie socială sustenabilă”, inițiat de CRCA, prin care-şi propune să creeze un cadru de dialog constructiv între reprezentanții întreprinderilor sociale, ai administrației publice centrale şi locale, ai instituțiilor de învățământ şi cercetare pe teme de actualitate ale economiei sociale. În urma meselor rotunde va rezulta un memorandum ce va fi înaintat către Guvern. Participanții activi la aceste mese rotunde vor avea șansa de a fi co-semnatari ai acestui memorandum.

Prezența și participarea dumneavoastră la dezbateri vor contribui în mod cert la identificarea pistelor de ameliorare ale actualului cadru legislativ şi de dinamizare a economiei sociale în România.


Context:

Angajarea întreprinderilor sociale în activități economice de producție sau de prestări de servicii necesită accesul și mobilizarea unei varietăți de resurse umane, financiare, informaționale etc., respectiv gestionarea lor eficientă în condițiile constrângătoare ale unei piețe concurenţiale. Aceste activităţi trebuie să genereze un anumit excedent din activitatea desfășurată, pentru a fi sustenabile pe termen lung și a asigura un impact social pozitiv asupra comunităților, potrivit misiunii sociale asumate. Astfel de performanțe nu se realizează de la sine. Ele necesită competențe manageriale riguroase, pentru a permite întreprinderii să funcționeze eficient și totodată să răspundă unor nevoi sociale mai complexe și mai exigente fată de cele de pe piață tradiţională. Este vorba, printre altele, de cunoașterea specificității sectorului, de expertiză în gestionarea resurselor umane și motivarea personalului, de înțelegerea mecanismelor financiare și de guvernanță, de capacitatea de negociere și de comunicare, de sensibilitate și de empatie față de cei vulnerabili.


Obiective:

Pentru a răspunde unor nevoi concrete ale actorilor economiei sociale, Centrul de Resurse pentru Cetățenie Activă (CRCA) își propune să creeze un cadru de dialog constructiv între reprezentanții întreprinderilor sociale, ai administrației publice centrale şi locale, ai instituțiilor de învățământ şi cercetare etc. cu privire la „Managementul resurselor și al valorii în întreprinderile sociale auto-sustenabile”. Acest dialog vizează o analiză obiectivă a modului de organizare şi de gestionare a resurselor întreprinderilor sociale, o mai bună conştientizare a spcificităţii sectorului, o examinare a mecanismelor de sprijin capabile să contribuie la creşterea valorii economice a activităţilor desfăşurate şi, în acelaşi timp, la realizarea misiunii lor sociale.

Eveniment organizat de

Parteneri principali

AGENDA EVENIMENTULUI

11:00

Proiectul SES – „Social Economy Start-up – Sprijin pentru înființarea întreprinderilor auto-sustenabile”: obiective şi activităţi cheie

11:05

Prezentarea participanţilor şi a aşteptărilor legate de masa rotundă

11:25

Prezentarea programului mesei rotunde şi a modalităţilor de lucru

11:30

Condiţiile unui management performant al resurselor şi al valorii în întreprinderile sociale

✓ Definirea corectă a misiunii întreprinderii sociale: exigenţă preliminară a unui management performant ✓ Mixul de resurse specifice intreprinderilor sociale: condiţii de asigurare şi modele de management ✓ Crearea de valoare economică: concepte, indicatori de măsurare, modalităţi de raportare

11:45

Sesiune flash: întrebări - răspunsuri pentru lămuriri, puncte de vedere şi/sau aprofundări eventuale

11:55

Spiritul afacerilor şi sensul valorilor în întreprinderile sociale

Interes general, valoare socială, impact social, finalitate socială responsbilitate socială: delimitări conceptuale ✓ Impactul social: metode de măsurare şi modalităţi de raportare ✓ Concilierea viabilităţii economice cu realizarea impactului social

12:10

Sesiune flash: întrebări - răspunsuri pentru lămuriri, puncte de vedere şi/sau aprofundări eventuale

12:20

Marius Dumitrescu

Antreprenor social, administratorul primei farmacii sociale din România

12:30

Stimularea partenariatelor: administratie publică - antreprenori sociali – comunitate, pentru satisfacerea nevoilor si intereselor comune

13:00

Dezbateri

13:45

Pauză de masă

14:45

Sinteza dezbaterilor şi propunerilor

LECTORI

Marius Dumitrescu

Antreprenor social, administratorul primei farmacii sociale din România

Ciprian Sabău

Reprezentant Dobby s House (hotel de animale)

Invitați

VIZI IULIANNA MAGDA

Jurnalist / Specialist in comunicare

Ștef Gheorghe

Director executiv AJOFM Mureș

DEAK Elida

Director adjunct Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

Dr. Lupsa Alexandru

Presedinte CD/Director General Fundatia Alpha Transilvania

Magda Bercea

Director Crucea Roșie Mureș

Maria Koreck

Președinte Asociația “Divers” Tîrgu Mureș

SILVIA-DANIELA POHRIB

Președinte Asociatia Suport Regiunea Centru și manager Asociatia STII

ANDREIA MORARU

Director Executiv al Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș

Parteneri