Termeni și condiții de utilizare a platformei https://www.conferinte.ro/

1.      DEȚINĂTOR:

Platforma https://www.conferinte.ro/ aparține S.C. CONSULTIA S.R.L, cu sediul în Brașov, str Pârâului nr 7, județ Brașov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Brașov,  J08/2129/2005, EUID ROONRC. J08/2129/2005 cod fiscal RO 17905748, având contul nr. RO76RZBR0000060006947038 deschis la Raiffeisen Bank, reprezentată de D-l. Mureșan Petru-Iulian.

Acest document stabilește termenii și condițiile în care puteți utiliza site-ul https://www.conferinte.ro/.

Accesul și utilizarea site-ului se face sub autoritatea acestor reguli, în termenii și condițiile de mai jos. Utilizarea site-ului, logarea și accesul la servicii presupune implicit acceptarea acestor termeni și condiții, cu toate consecințele care decurg din acceptarea acestora.

2.      ACCEPTAREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR

Folosirea platformei https://www.conferinte.ro/ presupune acceptarea în totalitate a termenilor și condițiilor de utilizare a platformei.

Termenii și condițiile pot fi schimbate în orice moment de către administratorul PLATFORMEI, fără notificarea prealabilă a persoanelor care o utilizează, denumite în continuare “Utilizatori”. Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii și condițiile pentru utilizarea serviciilor pentru a le putea consulta în orice moment. În cazul în care nu sunt de acord cu condițiile impuse, Utilizatorii trebuie să înceteze accesarea PLATFORMEI.

 3.      DESCRIEREA SERVICIILOR

Pe platforma https://www.conferinte.ro/ veți putea găsi informații generale despre serviciile https://www.conferinte.ro/,

Platforma le oferă utilizatorilor săi și posibilitatea de a participa la proiecte tip webinar sau e-learning pe diverse tematici organizate de deținătorii platformei și/sau de diverse entități colaboratori cu deținătorul platformei prin crearea unui cont pe platforma.

4.      EVENIMENTE CU TAXA DE PARTICIPARE

Pentru anumite evenimente putem percepe taxe de participare, caz în care plata taxei se poate face prin ordin de plata IBAN: RO76RZBR0000060006947038 cont deschis la Raiffeisen Bank, sucursala Brătianu, sau online prin platforma Netopia Payments. Taxele de participare nu se returnează în cazul în care se renunță la participare și nici nu se pot transfera altei persoane. În cazul în care evenimentul va fi anulat, toate taxele se returnează în termen de 30 zile de la data anulării evenimentului.

Serviciile disponibile prin intermediul platformei NETOPIA Payments sunt furnizate de către societatea NETOPIA Payments SRL, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/9170/2003, cod unic de înregistrare RO15565496, cu sediul în Bd. Dimitrie Pompeiu 9-9A, IRIDE BUSINESS PARK, Clădirea 24, etaj 4, Sector 2, București, 020335.

Accesul la evenimentele cu taxa este permis exclusiv în baza înregistrării la eveniment și a efectuării plății taxei de participare prin una dintre cele două modalități menționate mai sus.

Atunci când utilizezi platforma NETOPIA Payments, ești răspunzător pentru veridicitatea datelor furnizate pe platformă și ești pe deplin responsabil pentru menținerea securității și confidențialității acestor date în afara utilizării platformei.

De asemenea, vei lua toate măsurile pentru a asigura confidențialitatea datelor privitoare la contul de acces în platformă, cum ar fi numele de utilizator și parola.

În cazul în care ai o suspiciune rezonabilă că securitatea sau confidențialitatea datelor pe care le utilizezi pentru accesarea platformei NETOPIA Payments a fost compromisă, te rugăm să ne informezi imediat pentru a lua toate măsurile necesare care se impun pentru protejarea acestor date (blocarea accesului la cont și generarea unui nou set de credențiale pentru conectare în platformă).

Pentru mai multe informații despre prelucrarea datelor tale cu caracter personal colectate în contextul efectuării unei plăți prin intermediul platformei NETOPIA Payments, te rugăm să consulți Politica de confidentialitate precum și Nota de informare privind prelucrarea datelor personale întocmită pentru eveniment.

5. CONDIȚII DE ACCES

Pentru participarea la proiectele prezentate și/sau derulate în cadrul platformei, doritorii (utilizatorii) trebuie să se înregistreze în cadrul platformei și/sau pe fiecare eveniment în parte. Pentru evenimentele cu taxă, este necesară, suplimentar, efectuarea plății taxei de participare.

Vă recomandăm să nu dezvăluiți nimănui datele de acces.

Aveți obligația de a verifica periodic dacă datele de acces nu au fost alterate și de a raporta în cel mai scurt timp orice disfuncționalitate către personalul de administrare a PLATFORMEI.

Pentru a putea utiliza aceste servicii (înregistrarea pe platformă și/sau înregistrarea la diversele proiecte/evenimente), trebuie să: (a) comunicați informații personale reale, exacte, actuale și complete așa cum sunt cerute în formularele de înregistrare și (b) să le actualizați de câte ori este nevoie, pentru a menține aceste informații reale, exacte, actuale și complete. Dacă veți furniza informații nereale, inexacte, neactuale sau incomplete, ori există suspiciunea că informațiile sunt nereale, inexacte, neactuale sau incomplete, administratorul PLATFORMEI are dreptul de a suspenda temporar sau definitiv contul dumneavoastră de utilizator.

De asemenea, prin furnizarea informațiilor, confirmați ferm că acestea sunt adevărate și orice utilizare neconformă cade exclusiv în responsabilitatea dumneavoastră.

Administratorul are dreptul de a arhiva orice corespondență cu utilizatorii platformei, realizată prin intermediul e-mailului.

Vă recomandăm ca la sfârșitul fiecărei sesiuni de utilizare a PLATFORMEI să închideți contul utilizând butonul “Ieșire”.

Vă sfătuim, de asemenea, să închideți la sfârșitul sesiunii și fereastra browser-ului în care ați lucrat.

6.      LEGĂTURI LA ALTE PAGINI DE INTERNET

PLATFORMA https://www.conferinte.ro/ poate conține legături către pagini de Internet ale unor terțe părți.

7.      DREPTURI DE AUTOR SI PROPRIETATE INTELECTUALA

S.C. CONSULTIA S.R.L oferă acces liber la site și vă autorizează să vizualizați, imprimați și să transmiteți informații existente pe site doar în scopuri necomerciale.

Scopul permis de utilizare a site-ului este obținerea de informații. Designul, interviurile, analizele postate pe acest site sunt protejate de drepturi de autor. Preluarea integrală sau parțială a acestora, fără menționarea expres si vizibila a sursei și a autorului, este interzisă și intră sub sancțiunea legislației în vigoare.

Este interzisă crearea de legături al acestui site cu alte site-uri, pentru materialele postate, doar prin menționarea termenului ”Sursa” fără un acord prealabil scris și menționarea https://www.conferinte.ro/ și a autorului. S.C. CONSULTIA S.R.L. își rezervă dreptul de a solicita sancționarea conform legislației în vigoare orice acțiune de acest tip, care nu are acordul sau prealabil. În situațiile în care acest lucru se întâmplă fără acordul scris al CONSULTIA, aceasta nu își asumă responsabilitatea pentru site-urile neafiliate cu care site-ul ar putea fi legat, pentru materialele postate pe acest site de către alte persoane decât cele autorizate de CONSULTIA și își rezervă dreptul de a solicita sancționarea conform legislației în vigoare a oricărei acțiuni de acest tip.

Dreptul de autor pentru informațiile existente pe acest site este deținut de S.C. CONSULTIA S.R.L. Niciun material de pe acest site nu poate fi reprodus parțial, integral sau modificat fără permisiunea explicită, scrisă a CONSULTIA.

Conținutul acestui site, textele, grafica, fotografiile, software-ul, logo-urile și orice alte materiale prezente pe site sunt protejate de legea dreptului de autor și sunt proprietatea CONSULTIA sau a afiliatilor/partenerilor săi, excepție făcând anumite imagini care sunt preluate de pe https://www.shutterstock.com/.

CONSULTIA sau terțe părți pot furniza autorizat, prin intermediul site-ului, legături („link”-uri) către alte pagini sau resurse de pe internet. CONSULTIA nu garantează, nu este și nu poate fi responsabilă în niciun fel de disponibilitatea acestora, de forma, conținutul, publicitatea, produsele sau alte materiale disponibile pe site-urile respective.

CONSULTIA nu va fi responsabilă sau pasibila de a plăti despăgubiri, direct sau indirect, pentru orice pagubă sau pierdere cauzată sau presupusă a fi fost cauzată de /sau în legătură cu folosirea sau încrederea în informațiile, conținutul, bunurile sau serviciile puse la dispoziție de site-urile respective.

Reproducerea, copierea, multiplicarea, vânzarea, revânzarea sau exploatarea unei părți a serviciilor, accesul sau folosirea serviciilor sau informațiilor puse la dispoziție de CONSULTIA prin intermediul site-ului într-un mod care violează legislația română sau internațională în materie de drept de autor și proprietate intelectuală, implică răspunderea civilă sau penală pentru astfel de acțiuni.

CONSULTIA își rezervă dreptul de a împiedica prin orice mijloace și de a de solicita sancționarea conform legislației în vigoare a persoanelor implicate în distrugerea sau alterarea site-ului, a conținutului sau securității acestuia sau încercarea de a ataca sau discredita CONSULTIA sau pe partenerii săi, produsele, serviciile și angajații acestora.

8. REGULI DE UTILIZARE:

Nu sunt permise:

– copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau păstrarea, prin orice mijloace, inclusiv electronice, magnetice sau computerizate, a materialelor și informațiilor existente pe acest site;

– încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conținutul acestui site, ștergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor și informațiilor publicate, sau încercarea de a acționa în acest scop;

– încercarea de a scana, sonda sau a testa vulnerabilitatea oricărui sistem din rețeaua CONSULTIA sau accesarea oricăror servere sau servicii din rețeaua CONSULTIA care nu sunt publice, fără autorizație;

– încercarea de a interveni în funcționarea serverelor de hosting sau în rețeaua CONSULTIA prin orice mijloace, inclusiv atacarea acestora prin „flooding” sau „DOS”.

– folosirea oricăror adrese de e-mail publicate prin intermediul site-ului pentru distribuirea lor pe liste de mailing sau pentru trimiterea de e-mailuri comerciale („spamming”) sau pentru orice alt scop în afară de trimiterea de e-mailuri personale justificate, fără acordul scris al posesorilor acestor adrese.

Violarea oricăreia dintre aceste reguli atrage dupa sine răspunderea civilă sau penală. CONSULTIA va investiga faptele care implică asemenea încălcări, cooperând cu autoritățile pentru prevenirea sau împiedicarea unor astfel de încălcări.

9. DISPONIBILITATEA SERVICIULUI

CONSULTIA își rezervă dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parțial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziție prin intermediul acestui site, cu sau fără o notificare prealabilă.

CONSULTIA nu este răspunzătoare față de utilizatori, orice terță persoană fizică sau juridică sau instituție pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul site-ului.

CONSULTIA poate schimba în orice moment conținutul și condițiile de folosire a site-ului.

Noile condiții devin valabile în momentul în care au fost făcute publice prin înscriere în acest site și nu au caracter retroactiv.

10 . ABSOLVIREA DE RĂSPUNDERE

CONSULTIA nu oferă nicio garanție că:

– informațiile vor împlini toate cerințele dumneavoastră

– serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori,

– rezultatele ce se vor putea obține din folosirea informațiilor site-ului vor fi corecte sau de încredere,

– calitatea oricăror produse, servicii, informații sau altor materiale cumpărate sau obținute de dumneavoastră prin intermediul site-ului, va satisface toate cerințele

Utilizatorul este singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau rețelei de pe care accesează site-ul sau de orice alte pierderi de date, care ar putea fi rezultatul descărcării de informații și servicii din conținutului site-ului. Niciun sfat sau alte informații orale sau scrise, obtinute de la site sau prin intermediul serviciilor site-ului nu constituie o garanție, dacă nu este stipulata expres în Termenii și condițiile de utilizare.

11. LIMITAREA RĂSPUNDERII:

CONSULTIA nu va fi răspunzătoare pentru niciun fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la, pagube pentru pierderi de profit, bunăvoință, posibilități de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar dacă CONSULTIA a fost informată anterior de posibilitatea apariției unor asemenea pierderi), rezultând din:

– utilizarea sau imposibilitatea utilizării informațiilor site-ului;

– costul procurării de bunuri sau servicii complementare rezultând din orice bunuri, date, informații sau servicii achiziționate sau obținute, mesaje primite, tranzacții începute prin/ de pe site;

– acces neautorizat la, sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului; – declarații sau acțiuni ale oricărei terțe părți asupra serviciilor site-ului;

– orice altă problemă legată de serviciile site-ului.

Dacă se consideră că orice material pus la dispoziție pe site, postat pe site de către terți sau utilizatori, violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, este necesară semnalarea acestei situații la adresa Brașov, str. Pârâului nr 7, județ Brașov, Telefon: +40 745 083883, E-mail: office@consultia.ro.

Pentru secțiunile site-ului care pot cuprinde opinii ale unor profesioniști sau participanți la evenimentele CONSULTIA, răspunderea asupra conținutului opiniilor revine în întregime autorilor acestora. CONSULTIA își rezerva dreptul de șterge de pe site acele opinii care contravin termenilor și condițiilor de utilizare a site-ului sau pe care le considera dăunătoare, sub orice formă, propriei imagini, partenerilor sau terților.

12. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Legea aplicabilă este legea română. Litigiile pot fi soluționate pe cale amiabilă, prin mediere sau prin recurgerea la instanțele judecătorești competente.