Politică de ștergere a datelor

1. Scop

Acest document stabilește politica noastră de ștergere a datelor în conformitate cu legea europeană privind protecția datelor. Acest document explică drepturile persoanei vizate în legătură cu ștergerea datelor și responsabilitățile https://www.conferinte.ro/ raportate la o astfel de cerere.

2. Drepturile persoanei vizate

O persoană are dreptul la ștergerea datelor personale, cunoscut și sub numele de „dreptul de a fi uitat”. Principiul care stă la baza acestui dreptul este garantarea posibilității unei persoane de a solicita ștergerea sau eliminarea datelor cu caracter personal în cazul în care nu există motive justificate și legale pentru continuarea procesării acestor date. Acest drept nu este fundamental.

3. Când se aplică dreptul la ștergere?

Suntem obligați să ștergem datele dvs. personale și vom face acest lucru fără întârzieri nejustificate, dacă se îndeplinesc următoarele condiții prevăzute de art. 17, alin 1 și 2 din GDPR:

În cazul în care am făcut publice datele cu caracter personal și suntem obligați să le ștergem, ținând seama de tehnologia disponibilă și de costul implementării, luăm măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa operatorii care vă prelucrează datele cu caracter personal că ați solicitat ștergerea de către acești operatori a oricăror linkuri către datele respective sau a oricăror copii sau reproduceri ale acestor date cu caracter personal.

Vom refuza ștergerea datelor dvs. personale în următoarele condiții prevăzute expres de art. 17, alin. 2 GDPR:

4. Ce informații prelucrează CONFERINTE.RO?

Platforma https://www.conferinte.ro/ stochează date despre persoanele care se înscriu la evenimentele online.

Sunt stocate date personale precum numele și prenumele, adresa de e-mail, organizația, telefonul, aceste date putând fi diferite în funcție de eveniment. Aceste date sunt stocate și utilizate în conformitate cu Politica noastră de confidențialitate, care poate fi găsită la:
Politica de confidentialitate

Dacă se acordă consimțământul, datele personale pot fi transferate și către alți operatori. În acest caz, https://www.conferinte.ro/ îi va anunța pe aceștia referitor la cererea de ștergere primită din partea persoanei vizate.

5. Cum pot fi șterse datele?

Dreptul la ștergere se poate exercita printr-o cerere transmisă pe emailul contact@conferinte.ro

Cererea trebuie să conțină cel puțin informațiile următoare:

Cerere privind ștergerea datelor cu caracter personal

Subsemnatul / a .............................................................................................,         inițiala tatălui ..........., solicit:

a) Ștergerea următoarelor date cu caracter personal:

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

b) Notificarea tuturor destinatarilor cărora le-ați divulgat datele mele cu caracter personal să șteargă orice linkuri către datele respective sau orice copii sau reproduceri ale datelor mele cu caracter personal.

Motivele solicitării ștergerii datelor cu caracter personal:

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Doresc ca răspunsul dumneavoastră să îmi fie expediat prin poștă, la adresa: ......................................................................................................................................................., sau prin e-mail: ...................................................................

Data                                                                                                                Semnătura

Confirm exactitatea datelor înscrise de solicitant.

 

Secretar: